نگاهی کوتاه به اقدامات استاندارد سقز در هفته استاندارد
  • بازديد كودكان مهدكودك باران از اداره استاندارد سقز و اهداي جوايزي از طرف اين اداره در جهت ترويج استاندارد؛
  • برگزاري نشست خبري با كليه خبرنگاران شهرستان سقز جهت ارائه گزارش عملكرد و اطلاع رساني مناسب و ترويج استاندارد؛
  • بازديد ازدبيرستان‌هاي شهيد مطهري و كوثر صاحب و برگزاري مسابقات استاندارد و اهداي جوايز به دانش آموزان؛
  • بازديد ازپيش دبستاني اميد و شناساندن هرچه بيشتر علامت استاندارد و موارد استفاده آن و اهداي كتاب داستان در خصوص اهميت استاندارد به كودكان؛
  • بازديد از مهد كودك گلهاي زندگي و ترويج اهميت استاندارد و اهداي كتاب داستان مرتبط با استاندارد به كودكان؛
  • سخنراني و برگزاري مسابقه استاندارد و تقديم هدايا به دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي استاد شيرازي و امام خميني شهر سقز؛
  • پيگيري برنامه افتتاح ميدان استاندارد بانه و هماهنگي‌هاي لازم با شهرداري؛
  • مصاحبه با خبرنگار ايرنا در خصوص وضعيت آسانسورها و شهربازي‌هاي بانه؛
  • ايراد سخنراني قبل از خطبه‌هاي نماز جمعه 27 مهرماه در خصوص اهميت استاندارد و اطلاع رساني به مردم.