هفدهم مرداد روز خبرنگار گرامی باد

خبرنگاران، قاصدان امین و راویان صدیق اطلاعات و اخبارند که بی قرار بر مدار رویدادها و حوادث می‌کاوند تا جان‌های تشنه دانستن سیراب شوند.

 جریان زنده اطلاعات با تکیه بر صداقت، صراحت و شجاعت خبرنگار در شریان های حیاتی جامعه به گردش در می آید و شناخت و آگاهی اهل زمان را افزون‌تر می‌کند.

 حضور فعالانه و موثر خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی و خبر شاهد راستین چنین توصیفی است  و از اینرو، در خور ستایش و اکرام بسیار می‌باشند.

 این روز را به تمامی خبرنگاران عزیزو پر تلاش تبریک و تهنیت عرض نموده و برایشان در ادامه این راه دشوار اما پر کشش آرزوی موفقیت و پیروزی دارdl.

روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان