همدلی در سازمان استاندارد اهمیت دو چندان دارد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: تعامل مجموعه مدیریتی در اداره کل استاندارد مهمتر از سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی است چرا که این مهم ارتباط مستقیمی با بخش‌های صنعت و تولید دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان ؛ حسین خوش‌اقبال  اظهار داشت: کارکنان سازمان استاندارد کسانی هستند که با زندگی مردم و جامعه ارتباط مستقیم دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان عنوان کرد: ورود یک مدیر جدید به یک مجموعه و خروج مدیری دیگر از عرصه خدمت همیشه وجود داشته و دارد اما نکته مهم اینجاست که این مدیران در دوران خدمت خود چه اقداماتی را در راستای پیشرفت آن اداره و سازمان انجام داده‌اند.

او اظهار کرد: هیچ مدیری در کار خود موفق نمی‌شود مگر اینکه در سایه وفاق و همدلی مجموعه تحت نظر خود مدیریت کند که این امر در سازمان استاندارد اهمیت دوچندان دارد.

وی افزود: هر چه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می‌دهد و از این رو رعایت استاندار وضعیت زندگی مردم را بهبود می بخشد.