همه چیز در نام خلاصه می شود: اولین استاندارد بین المللی برای ارزیابی نام تجاری منتشر شد

It’s all in the name: the world’s first International Standard for brand evaluation just published

 

یک نام تجاری می تواند ارزشمندترین دارائی یک شرکت باشد- با این حال چگونه می دانید که واقعاً ارزشمند است؟ اندازه گیری ارزش یک برند با دانستن آنچه که باید اندازه گیری شود و چگونگی آن، آغاز می شود. اولین استاندارد بین المللی جهان برای ارزیابی نام تجاری که به تازگی منتشر شده، کمک کننده خواهد بود.

هیچکس نمی خواهد که فقط برای نام، پول پرداخت کند، با اینحال قدرت نام تجاری ما را به این کار وامی دارد. یکی از این موارد ناملموس اما ارزشمند، نام تجاری، تصمیمات مشتریان، موسسات مالی، خریداران بالقوه کسب و کار و بسیاری از این دست را تحت تاثیر قرار می دهد و برخی نام های تجاری، بسیار ارزشمند هستند.

با این حال همه مقیاس ها مالی نیستند و بسیاری رویکردها و روش های دیگر در سراسر جهان استفاده می شوند که باعث می شوند مقایسه های واقعی و محک زدن نسبتاً پیچیده باشند.

استاندارد ISO 20671 با عنوان ارزیابی نام تجاری- اصول و مبانی با هدف استاندارسازی الزامات فنی و روش های ارزیابی به منظور ارزیابی نام تجاری تدوین شده است. این استاندارد متمم استاندارد ISO 10668 با عنوان ارزشگذاری نام تجاری- الزامات ارزشگذاری مالی نام تجاری است که اصولاً بر حوزه های مالی متمرکز می باشد.

استاندارد ایزو 20671 الهام از استاندارد اتریش با عنوان ONR 16800 روش های ارزیابی دارائی های ناملموس نام تجاری الهام گرفته که در سال 2006 منتشر شد. این استاندارد،  اولین استاندارد در حوزه ارزیابی نام جاری است و توسط استاندارد اتریش تدوین شده است.

دکتر گرهارد هربیکِک، رئیس کمیته تدوین ONR 16800 معتقد است «ایزو 20761 تمامی کسب و کارها از همه نوع را هدف گذاری کرده تا ارزش نام تجاری آنها را افزایش دهد و نقطه شروعی برای تصمیم گیری و مدیریت عالی فراهم نماید که شامل اقدام بهینه برای مدیریت نام تجاری و گزارش آن است. همچنین این استاندارد دیدگاهی جامع تر ارائه می کند که حوزه های غیر مالی را به اندازه مقیاس های مالی مدنظر قرار داده و در نهایت پایه و اساس تدوین استانداردهای خاص تر خواهد بود.»

برای کسب اطلاعات بیشتر به پورتال ایزو در نشانی www.iso.org مراجعه فرمائید.

منبع: پرتال ایزو

مترجم: پریسا فقیهی