همه چیز را دوباره بسنجیم

اندازه گیری از ابتدای تاریخ به کار می‌رفت. امروزه جامعه علمی جهانی با تعریف دوباره کیلوگرم، کلوین، آمپر و مول، 4 مورد از 7 واحد پایه سیستم بین‌المللی یکاها (SI)، در حال ایجاد تحولی بنیادین در نحوه اندازه گیری اجسام است. مجموعه‌ای از استانداردهایISO  وIECنقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

آیا می دانستنید واحد کیلوگرم بر اساس شیئی که یک کیلوگرم وزن دارد تعریف شده است یا واحد اندازه گیری دما- کلوین-  بر پایه یکی از ویژگی‌های ذاتی آب است؟ با وجودیکه این موضوع قرن‌ها مورد استفاده قرارگرفته است، دانشمندان پیشرو دریافته‌اند در طول زمان این تعاریف %100 ثابت نیستند. بنابراین، رسما موافقت شد که همه واحدهای اندازه‌گیری به جای اجسام فیزیکی با ثابت‌های طبیعی تعریف شوند ، که این امر بزرگترین تحول در اندازه گیری بین المللی از سال 1875خواهد بود.

این تعاریف در کتاب مرجع جامعه علمی- کتابچه SI –  وجود دارد و توسط دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (BIPM) منتشر شده است، که به مجموعه استانداردهای سری  80000،ISO و IEC ( کمیت‌ها و یکاها) اشاره دارد. این مجموعه نامهای توافق شده بین المللی، تعاریف و نمادهای کمیت‌های مورد استفاده در علوم و مهندسی و یکاهای مرتبط با آن‌ها را فراهم می‌کند، در نتیجه یک زبان واحد را تضمین کرده و احتمال  خطا را کاهش می‌دهد.

دانشمندان اندازه گیری از بیش از 60 کشور در مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها (CGPM) که در ورسای فرانسه برگزار شد، برای تصویب تعاریف مجدد SI به توافق دست یافتند.

همچنین در طی این کنفرانس، سرجیو موجیکا، دبیر کل ایزو، بیانیه مشترکی را در مورد قابلیت ردیابی اندازه شناسی برای نشان دادن تعهد ایزو در تداوم همکاری با BIPM، OIML (سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی) و ILAC (اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی) امضا کرد. در این بیانیه اعلام شد، هماهنگی بین المللی و قابلیت مقایسه پذیری تنها در صورتی تضمین می‌شود که نتایج سنجش بر اساس معیارهای اندازه شناسی توسط مراجع شناخته شده بین‌المللی قابل ردیابی باشند ، و بنابراین برای هر چهار سازمان الزامی است. پذیرش اندازه گیری استاندارد، اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و بر تمام جنبه‌های علوم و مهندسی تاثیر گذار است. بر اساس این تعریف مجدد، ما دیگر مجبور نیستیم برای اندازه‌گیری دقیق به اجسام فیزیکی تکیه کنیم. این امر با شتاب بخشیدن به نوآوری و کاهش هزینه‌های توسعه فن‌آوری تاثیر زیادی بر جهان داشته و دانش اندازه‌گیری را برای نسل‌های آینده به پیش خواهد برد.

این مجموعه شامل ۱۳ بخش مختلف، ازجمله ۱۱ بخش از ISO و 2 بخش از IEC است و شامل اصطلاحات، تعاریف، نمادهای توصیه شده، یکاها و هرگونه اطلاعات مهم مرتبط با کمیت‌های مورد استفاده در علوم، مهندسی، اندازه شناسی و صنعت می‌شود. علاوه بر این، مرجعی برای تهیه اسناد علمی یا فنی، کتاب‌های درسی، استانداردها و راهنماها فراهم می کند.

تجدید نظر مجموعه ISO 80000 همزمان با بازنگری کتابچه SI انجام شده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد.

 

منبع: اخبار سایت ایزو

مترجم: آزاده علائی طالقانی