واحدهای سوخت‌رسانی غیر مجاز در سقز پلمب شد

رئیس اداره استاندارد خبر داد: واحد های سوخت رسانی گاز مایع و سیلندر پرکنی غیر مجاز خودرو در سقز پلمب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، خالد زرافشان اظهار داشت: در راستای جلوگیری از حوادث و خسارت جبران ناپذیرناشی از آن، تیم بازرسی متشکل از ادارات به واحدهای سوخت رسانی گاز مایع و سیلندر پرکنی غیر مجاز خودرو، تذکر داد.

وی ادامه داد: بعد از چند بار تذکر، تعدادی از این مراکز، تجهیزات سوخت رسانی خودرو را جمع آوری کردند در حالی که تعدادی نیز به این تذکرات توجه نکردند و این واحدها با هماهنگی اماکن پلمب شد.