واحد تولیدی آرتین بتن تولید کننده بتن آماده واحد برگزیده امر کیفیت در سال ۹۹

در بازدید فرماندار شهرستان قروه و مدیر کل استاندارد کردستان از واحد تولیدی آرتین بتن  شهرستان قروه، به عنوان واحد برگزیده‌ی امر کیفیت سال ۱۳۹۹ در استان کردستان، با اهدای لوح سپاسی تشکر و قدردانی شد.