پارک کودک شهر سروآباد غیراستاندارد است

تورج احمدی زاد نماینده استاندارد درسروآباد با اشاره شروع به کار مجدد پارک کودک شهر سروآباد اظهار داشت: وسایل و تجهیزات مستقر این شهر بازی پارک به دلیل رفع نشدن نواقص فنی آن هنوز فاقد استانداردهای لازم است. 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، تورج احمدی‌زاد گفت: تجهیزات کشتی صبا و چرخ و فلک به دلیل استهلاک و نواقص بحرانی غیر قابل بهره برداری بوده و با توجه به اخطار داده شده درخصوص نصب حفاظ به منظور عدم ورود بچه ها دستور جمع آوری آن داده شده است. 

وی یادآور شد: قصر بادی، ترامپولین و موتور شارژی در سامانه نظارت استاندارد تجهیزات شهر بازی ثبت شده و هزینه آن نیز به بهربردار اعلام و نامه اخطار در خصوص پرداخت هزینه های قانونی به شهرداری داده شده است. 

نماینده استاندارد در سروآباد اضافه کرد: نواقص مربوط به وسایل سرسره بازی و تاب مستقر به صورت ریز و دقیق به شهرداری اعلام شده است که هنوز در این خصوص از طرف بهره بردار اقدامی نشده است. 
احمدی زاد افزود: دیگر شهر بازی سروآباد مستقر در روبروی منازل سازمانی سپاه نیز از نظر چیدمان و کف پوش، استقرار مناسب تجهیزات، عدم رعایت نظافت و عدم حفاظ اطراف تجهیزات ناقص و نامنطبق آیین نامه های استاندارد است. 

تورج احمدی‌زاد به جایگاه سی ان جی شهر سروآباد نیز اشاره کرد و گفت: تنها جایگاه سی ان جی سروآباد مورد بازرسی قرار گرفت که 68 مورد نقض بحرانی دارد که باید در اسرع وقت برطرف شود. 
نماینده استاندارد در سروآباد اضافه کرد: شهرداری پس از دریافت مهلت فقط 2 یا سه مورد از نواقض جایگاه سی ان جی را برطرف کرده و سایر نواقص همچنان برطرف نشده که در این خصوص شهرداری تقاضای مهلت زمانی کرده است.