پایش مهد کودک های شهرستان دیواندره

به منظور بررسی وضعیت استاندارد تجهیزات بازی مهدهای کودک، گشت مشترکی با حضور نماینده استاندارد و اداره بهزیستی این شهرستان از کلیه مراکز سطح شهر  بازرسی شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، سیروس کاکی گفت:  این بازرسی ها در راستای بررسی تجهیزات مشمول استاندارد اجباری مستقر در مهدهای کودک سطح شهرستان بود و هدف آن جلوگیری از استفاده تجهیزات غیر ایمن  و غیر استاندارد است.