پیام تبریک مدیرکل استاندارد کردستان به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران قاصدان امین و راویان صدیق اطلاعات و اخبارندکه بی قرار بر مدار رویدادها و حوادث می کاوند تا جان های تشنه ی دانستن، سیراب شوند.جریان زنده اطلاعات با تکیه بر صداقت، صراحت و شجاعت خبرنگار در شریان های حیاتی جامعه به گردش در می آید و شناخت و آگاهی اهل زمان را افزون تر می کند. حضور فعالانه و موثر خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی و خبر، شاهد راستین چنین توصیفی است و ازینرو، درخور ستایش واکرام بسیار می باشند. این روز را به تمامی خبرنگاران عزیز و پرتلاش تبریک و تهنیت عرض نموده و برایشان در ادامه این راه دشوار اما پرکشش آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.