پیام روز جهانی اندازه شناسی منتشر شد

پیام روسای دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها (BIPM) و دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی (BIML) به مناسبت روز جهانی اندازه شناسی (20 می- 31 اردیبهشت) منتشر شد.

«اندازه گیری ها برای تجارت جهانی»


آیا تا کنون اندیشیده اید که چه میزان محصولات و خدمات در سرتاسر جهان تبادل می شود یا چه مقدار انرژی به صورت الکتریسیته یا گاز از مرزها عبور می کند؟ شما ممکن است از این مقادیر به صورت دقیق آگاه نباشید و در نتیجه اندازه گیری ها را درست پنداشته و به آنچه تولیدکنندگان، متولیان حمل و نقل و دولت ها برای تضمین بی طرفی و ایمنی در داد و ستد و حمل و نقل کالا انجام می دهند، اعتماد کنید.


خوشبختانه سیستم های بین المللی با هدف ایجاد اعتماد و اطمینان به درستی اندازه گیری ها و این که مبنای درستی برای تجارت جهانی هستند، ایجاد شده اند.

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO) تجارت جهانی محصولات در سال 2018 به رکورد 67/19 تریلیون دلار رسید. با توجه به این که هزینه بخش عمده ای از تجارت جهانی محصولات از طریق یکاهای اندازه گیری قانونی تعیین می شود، بدیهی است که اندازه شناسی در تجارت جهانی نقشی گسترده (و به راستی حیاتی) دارد. 
دولت ها، مقررات  فنی و استانداردها را با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در سطوح ملی و بین المللی پذیرفته اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) برآورد کرده است که حدود %80  تجارت جهانی تحت تاثیر استانداردها یا مقررات قرار دارند. یک سیستم  اندازه گیری درست باید وجود داشته باشد تا کاربرد استانداردها و مقررات به موانع فنی در تجارت (TBT)تبدیل نشده و افزایش هزینه ها، جلوگیری از گردش آزاد کالاها یا الزام به آزمون های مکرر را در پی داشته باشد.  


اعتماد به ارزیابی انطباق مشخصات فرآورده ها، باعث کاهش هزینه ها و افزایش اطمینان به بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان می شود. این امر از طریق سیستم قدرتمند و موثر جهانی اندازه شناسی پشتیبانی می شود.


همه ما به اقلامی که از یک فروشگاه در نزدیکی مان یا از یک کشور که در آن طرف دنیا برای ما حمل می شود، وابسته ایم. اندازه گیری های درست تضمین می کنند که کالاها و خدماتی که ما به آن ها نیاز داریم، سالم و با اطمینان تحویل می شود.


ما به عنوان روسای دفتر بین المللی اندازه شناسی قانونی (BIML) و دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها (BIPM) فعالانه در تلاشیم تا اهمیت نقشی را که اندازه گیری با هدف تضمین بی طرفی، اطمینان و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در داد و ستد جهانی ایفا می کند، ارتقا بخشیم.

مرکز اندازه شناسی،اوزان و مقیاس ها