پیام مدیرکل استاندارد استان کردستان به مناسبت روز جهانی استاندارد

انقلاب صنعتی در اواسط قرن هفدهم با تبدیل جوامع نسبتا کشاورزی و روستایی به جوامع صنعتی و شهری در اروپا آغاز گردید. در انقلاب صنعتی اول ماشین بخار به کمک تولید آمد و موجب مکانیزه کردن آن گردید. تولید برق و الکتریسیته در انقلاب صنعتی دوم برای تولید انبوه مورد استفاده قرار گرفت. در انقلاب صنعتی سوم کامپیوترها و فناوری اطلاعات بودند که ایجاد و توسعه سیستمهای تولید خودکار را رقم زدند.

انقلاب صنعتی چهارم از سال 2015 شروع شده و پیش بینی میشود تا سال 2030 به اوج خودش برسد. انقلاب صنعتی چهارم آثار اجتماعی و فرهنگی دگرگون سازی بر گونه ها ، بر سیاره زمین، بر ژئوپولتیک و بر اقتصاد جهانی دارد. این انقلاب به صورت بنیادین کار و زندگی و ارتباطات ما را تغییر میدهد. از این رو از لحاظ مقیاس و پیچیدگی با هیچ تجربه بشری شباهت ندارد. اگر چه آینده این تحول بزرگ در هاله ای از ابهام میباشد ولی آنچه واضح و مبرهن است این است که واکنش همگان از بخش خصوصی و دولتی تا جامعه مدنی و دانشگاهی با این تحول بزرگ باید منسجم و فراگیر باشد.

از جمله فواید انقلاب چهارم صنعتی، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح درآمدهای جهانی، تغییر مکان فیزیکی فعالیت های اجتماعی، امکان اشتغال از راه دور، افزایش نقش و اهمیت زنان در اقتصاد، بکارگیری سرمایه انسانی اندک و صرفه جویی در هزینه و مکان فعالیت میباشد. پیشرفتهای عملی در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، پرینترهای سه بعدی، نانو تکنولوژی، ‌ربات و وسایل نقلیه خودکار باعث شده است تا امکانات و سطح دسترسی انسانها به دانش و اطلاعات دوچندان گردد و فناوری دیجیتال با دنیای بیولوژیکی بطور پیوسته در تعامل باشند.

در کنار این فواید، انقلاب چهارم صنعتی چالشهایی را نیز به همراه خواهد داشت. این انقلاب باعث قطبی شدن نیروی کار و بروز نابرابری بیشتر بین کارگران با مهارتهای متفاوت خواهد شد. سطح اشتغال را کاهش خواهد داد و تنشهای اجتماعی را موجب خواهد شد. انقلاب صنعتی چهارم مدلهای اقتصادی را تغییر خواهد داد و در بازار کار اختلال ایجاد خواهد کرد. از دیگر چالشهای این انقلاب میتوان به تغییر هویت انسان، از بین بردن حریم خصوصی، تغییر الگوهای مصرف، زمان، شغل، مهارت و ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی اشاره نمود.

به طور کلی فناوریهای نوظهور ارزشهای اجتماعی و هنجارهای ما را به چالش میکشند. گاهی اثرهای مطلوبی دارند ولی گاهی هم آثار نامطلوبی به بار میآورند. سرشت خوب آدمی و توانایی های وی از قبیل خلاقیت، حس همدردی و مهربانی این توانایی را دارد که با بهبود و ارتقای  خودآگاهی جمعی و اخلاقی، اثرات نامطلوب انقلاب چهارم صنعتی را کم نماید. جامعه بشری باید از توان و فرصت های موجود به منظور شکل دهی به تحولات عظیم پیش رو  استفاده کند و این تحولات را به گونه ای هدایت نماید که منعکس کننده اهداف و ارزشهای مشترک انسانی باشد. این مهم زمانی به تحقق میپیوندد که استانداردها به عنوان ابزار اصلی برای ایجاد تعامل و هماهنگی و تضمین ایمنی و سلامت و کاهش خطرات بکار گرفته شوند.

استانداردها موجب بهره گیری کامل از تمام ظر فیتها و توان و نیروی انقلاب چهارم صنعتی شده و ضمن کاهش پیامدهای منفی و مخاطرات و زیانهای زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی آن در ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف تولید و اقتصاد و بازار کسب و کار و نیروی انسانی نقش اساسی ایفا خواهند کرد و باعث توسعه دانش و ارتقای مهارتها در سطح جهان خواهند شد.