پیام مدیرکل استاندارد کردستان به مناسبت گرامیداشت فتح خرمشهر  
مدیرکل استاندارد استان کردستان در پیامی گرامیداشت فتح خرمشهر را تبریک گفت.