پیشنهاد تازه‌ای برای تاسیس یک کمیته فنی ISO: تامین مالی پایدار (TS-P ۲۷۴)

موسسه استاندارد انگلستان (BSI) تاسیس یک کمیته فنی جدید در مورد " تامین مالی پایدار " را پیشنهاد کرده و به رای گذاشته‌است.

دامنه کاربرد این پیشنهاد به شرح زیر است:

استاندارد سازی در زمینه تامین مالی پایدار

این برنامه کاری، یکپارچگی ملاحظات پایداری و دستورالعمل‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری سازمانی و مدیریت مالی گسترده‌تر ارتقاء خواهد داد و هدف نهایی آن حمایت از همسویی سیستم مالی جهانی با اهداف توسعه پایدار است.

رای‌گیری در مورد این پیشنهاد ، 23 آگوست 2018، اول شهریور 1397 به پایان می‌رسد.

 

منبع : ISO Connect

مترجم: آزاده علائی طالقانی