پیوستن " به نشان" به تیم ملی نمادهای ترویجی کشور

نخستین جشنواره و نمایشگاه ورزش و محیط زیست  با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان درمهر ماه سال جاری در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: دراین جشنواره که با هدف معرفی نمادهای ترویجی شاخص کشور در زمینه طبیعت و محیط زیست ، ورزش ، آموزش ، مدیریت انرژی ، ایمنی ، مسئولیت اجتماعی و ترویج فرهنگ استاندارد در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد، شاهرخ شهنازی، دبیر کمیته ملی المپیک، صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ، منوچهری، رئیس کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته و معاونین وزارت ورزش و جوانان ، روسای فدراسیون ها و وزشکاران صاحب مدال المپیکی و افتخار آفرینانی چون آقایان رضا زاده و عابدینی و نیز دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، حضور داشتند.

 

نسرین احترامی، کارشناس استاندارد و حاضر در جشنواره که عروسک‌گردانی و تیپ گویی " به نشان" عروسک محبوب و برند اداره‌کل‌ را بر عهده دارد گفت :  از " به نشان "به عنوان طرح همیار استاندارد به منظور معرفی اداره‌کل‌ و آموزش دانستنیهای استاندارد به دانش آموزان، جهت حضور در این جشنواره دعوت بعمل آمد و در کنار سایر نمادهای ترویجی و شاخص کشور، در راستای انجام ماًموریت خود با موضوع اشاعه فرهنگ استاندارد در کنار حاضرین در جشنواره حضور یافت .

 وی افزود، اداره کل استاندارد استان کردستان با بکارگیری عروسک ترویجی خود در این جشنواره سیاستهای سازمان ملی استاندارد ایران و موضوع اشاعه فرهنگ استاندارد را بعنوان هدفی مهم در دستوکار خود قرار داده و در این رابطه ضمن تعامل‌ با دیگر نهادها، برنامه‌های خلاقانه و جدیدی را به اجرا گذاشت  که نتایج پرباری‌ را به دنبال داشته است.