چاپ 4 عنوان استاندارد در زمینه فناوری اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، اسرین آغه‌میری رییس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد کردستان گفت: پیرو تصویب پیشنهادات استاندارد کردستان در کمیته‌های برنامه‌ریزی مرتبط، تعداد 4 عنوان  پیش‌نویس استاندارد ملی در کمیته ملی تدوین استاندارد مصوب شده و شماره ملی استاندارد دریافت کرد.


آغه‌میری اظهار داشت: متون ارسالی حاصل بحث و بررسی در جلسات کمیسیون‌ کارشناسی اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد این استان می‌باشد که طی سال 98 با حضور نمایندگان محترم سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و واحدهای تولیدی ذیربط در محل اداره کل برگزار شد.