چهار روندی که راهبرد آتی ایزو را تحت تاثیر قرار خواهند داد

بی ثباتی اقتصاد و تجارت،  تغییر انتظارات اجتماعی، تاثیرات تغییرات اقلیمی ودگرگونی دیجیتال  چهار نیروی  مخل اصلی هستند که بر حرکت رو به جلوی سازمان  اثر گذاشته و در اجلاس اخیر مجمع عمومی ایزو نیز مورد بحث قرار گرفتند.

 جودی شولتز از وزارت صنعت و تجارت آفریقای جنوبی معتقد است"بدون  استانداردهای مناسب فایق آمدن بر چالش های چندگانه در سطوح جهانی و ملی ناممکن به نظر می رسد. استانداردسازی ابزار تحقق اهداف توسعه ی بلند مدت،مقابله با تبعات فوری تغییرات اقلیمی و حد قابل قبولی از خدمات درمانی را فراهم می سازد".

 بی ثباتی فزاینده در تجارت

شولتز بر  نقش کلیدی استانداردها در تضمین رشد کلی اقتصاد تاکید دارد.   او تصریح می کند "جهانی شدن با خود ظرفیت و قابلیت‌های جدید تولید انبوه را به همراه آورده است. اما این پدیده همچنین باعث رشد نابرابری، تمرکز اقتصادی و انزوای اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است. وجود الگوی کلی تر رشد حائز اهمیت بوده و  استانداردسازی یکی از ستون های اصلی آن می باشد.

 به عقیده رییس ایزو ،جان والتر"اقتصاد مشخصا یکی از مهمترین  مولفه های تغییر بوده و نقش ما در بازگرداندن اعتماد به ارزش‌های تجارت آزاد و چند جانبه گرایی ، غیر قابل کتمان است".

سربرآوردن ملی گرایی اقتصادی، سطوح رو به رشد حمایت گرایی از تولید داخلی و از دست رفتن اعتماد به سیستم تجارت چند وجهی موضوعاتی است که کاترین ماکوکورا، کارشناس تجارت به آنان اشاره می کند."برخلاف ثبات نسبی اقتصادی در دو دهه اخیر، شاهد بی ثباتی ده برابری تجارت در چند سال اخیر هستیم. اهمیت این آمار از آن جهت است که افزایش شاخص بی ثباتی اقتصادی موجب کاهش پیش بینی رشد جهانی می شود".

تغییر انتظارات اجتماعی

تغییر توقعات مشتریان و جامعه یکی دیگر از نیروهای مهم مخرب در اثرگذاری در دنیای اطراف ما است. نمونه ای از این دست را می‌توان در اقتصاد اشتراکی دید که در آن اشخاص دارایی‌های خود مانند اتومبیل یا آپارتمان را به افراد دیگر جامعه ارایه می دهند.

این مدل های جدید چالش های جدیدی را پیش روی قانونگذاران و سیاست گذاران می گذارند که در اینجا استانداردسازی می تواند به حل چالش ها کمک کند.

" جرنی"سرمایه گذار اپلیکیشین "ride sharing" می گوید: "استانداردها در اقتصاد اشتراکی به طور جدی مورد نیازند. آیا همراه داشتن مسافر بیشتر در یک سفر طولانی بر بیمه شما تاثیر می گذارد؟ آیا اتفاق خاصی می افتد اگر این مسافران اضافی از طریق یک اپلیکیشن روی شبکه خصوصی یا شبکه دوستان شما یافته شوند؟ پاسخ مشخصی به این سوال ها در حال حاضر داده نشده است"

عضو شورای مصرف کنندگان کالا در افریقای جنوبی بر این باور است که استانداردها برای حمایت از توسعه اقتصاد اشتراکی و ماهیت مخرب این تحولات مورد نیازند ، در چنین اقتصادی  صنایع سنتی که  از سازگاری امتناع می کنند  و آن دسته ای که از مدل های تجاری مقاوم در برابر تحول بهره می گیرند،  بازنده اند.

ضرورت توسعه بلند مدت

تاثیر تغییرات اقلیمی را با یک مثال از حوزه  حمل و نقل جهانی می توان به تصویر کشید. تجارت جهانی به شکل  تنگاتنگ به عملکرد مناسب ارتباطات حمل و نقل وابسته است. چالش های زیست محیطی نظیر طوفان های شدید، سیل ها ، تغییرات در دما، رطوبت یا نزولات آسمانی و افزایش سطح دریاها تاثیرات عمیقی بر زیر ساختهای حمل و نقلی در مناطقی مانند بندرها خواهد داشت. تاکید بر ارزیابی ریسک بهتر و آمادگی بیشتر سازگاری موفق ما با تغییرات اقلیمی را تضمین می کند.

دگرگونی دیجیتال

نهایتا تاثیرات غیرقابل انکار دیجیتال بر همه ما ، این باور را القا می نماید که جامعه استانداردسازی باید با آغوش باز پذیرای دگرگونی دیجیتال باشد .باید مشخص شود که تکامل و پذیرش سریع  فناوری های دیجیتالی برای کسب و کارها و جامعه  به چه معنایی خواهد بود.مثلا دگرگونی دیجیتال برای کسب و کارها یعنی چه؟ چگونه این فناوری ها تجارت و روش تجارت کردن را عوض می کنند؟ و چگونه فناوری های فوق رشد کارآفرینی و نوآوری را تحت تاثیر قرارمی دهند.

فناوری های دیجیتال در حال حاضر در ابعاد وسیع پذیرفته شده اند و پیشرفت های جدید(نظیر اتوماسیون، هوش مصنوعی و بلاک چین) فرصت های بی شماری را برای تقویت کارآمدی و بهره وری، ایجاد الویت رقابتی و تقویت نوآوری به سازمان ها ارایه می دهند. به هر حال شناسایی فناوری های مرتبط که ارزش واقعی برای سازمان دارند، مهم است تا منجر به سرمایه گذاری در محل مناسب گردند.

این چهار گرایش، بی ثباتی اقتصادی و تجاری، تغییر انتظارات اجتماعی، ضررورت توسعه بلند مدت و دگرگونی دیجیتال،  نیروهایی را تشکیل می دهند که مسیر راهبرد آینده ایزو در ده سال آتی مشخص خواهد ساخت

 

ترجمه:  کیواندخت پیرمحمدی - دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل

منبع: ISO news- September 2019