کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری دیابت در استاندارد کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، به منظور حمایت از سلامت کارکنان، این اداره کل  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری دیابت و راههای پیشگیری از ابتلا به آن را با همکاری

معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مرکز بهداشت شهرستان سنندج کرد.