کتاب راهنمای جدید برای محل کار ایمن و سالم

سلامتی و ایمنی نه تنها موجب نجات جان افراد می شوند، بلکه لازمه عملکرد موثر هستند. استاندارد ISO 45001 اولین و تنها استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) است. کتاب راهنمای جدید اخیرا به منظور بهره گیری حداکثری از این استاندارد منتشر شده است.

به گفته سازمان بین المللی کار (ILO)، شغل مطلوب، شغلی است که ایمن باشد. با این وجود، حدود 2.78 میلیون نفر در سال در اثر تصادفات یا بیماری های مربوط به شغلشان به کام مرگ کشیده می شوند. علاوه بر آن، با در نظر گرفتن صدها میلیون تصادف جرحی، هزینه سنگینی بر جوامع و اقتصاد آن ها تحمیل می شود.

استاندارد ISO 45001، با عنوان سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی – الزامات به همراه راهنمای کاربری، بهبود این آمار را با ارائه چارچوبی مورد توافق برای کاهش ریسک ها، تقویت سلامتی، افزایش ایمنی و ترویج تندرستی در محل کار دنبال می کند.

کتاب راهنمای جدید که به طور مشترک توسط ایزو و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) منتشر شده است، راهنمایی بیشتری در مورد اجرا ISO 45001 ، به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط ارائه می دهد.

این کتاب که توسط گروه کارشناسان تدوین کننده استاندارد ISO 45001:2018، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، تهیه شده است، ضمن در نظر داشتن چالش ها و نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط، با نگاه کلی به الزامات ISO 45001 پرداخته و روش های ایجاد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) در این بنگاه ها را مطرح می کند.

منبع: سایت ایزو

مترجم: میلاد صادق نژادی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل