کسب رتبه سوم کشوری اداره کل استاندارد استان کردستان

اداره کل استاندارد استان کردستان در سال 1396 با برگزاری سه هزار 496 نفر ساعت آموزش کارکنان مقام سوم را در بین ادارات استاندارد استانی در برگزاری دوره های آموزشی کارکنان کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: با توجه به برنامه ابلاغی سازمان ملی استاندارد به اداره کل استاندارد کردستان به میزان یک هزار و 470  نفر ساعت آموزش کارکنان، عملکرد این اداره کل نسبت به برنامه رشدی معادل 238 درصد داشته است.

لهونیان افزود: این اداره‌کل در مجموع پانزده هزار و 945 نفر ساعت آموزش برون سازمانی با همکاری شش مرکز آموزشی تایید صلاحیت شده با اولویت افزایش دانش و مهارت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی نیز در استان برگزارکرده است.