کسب رتبه ۱۱ کشوری استاندارد کردستان

استاندارد کردستان در زمینه استانداردسازی تجهیزات بازی رتبه 11 کشوری را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: پیرو برگزاری گردهمایی ارزیابی کیفیت استان‌ها، در آبان ماه سال جاری فعالیت‌های استانها در زمینه استانداردسازی تجهیزات بازی موجود در شهربازی ها، زمین های بازی و اماکن تفریحی این استانها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و نتایج این اقدامات در میان استانهای غرب کشور(همدان، کردستان، لرستان، کرمانشاه و ایلام) که در این گردهمایی حضور داشتند مقایسه شد.

بر اساس این گزارش، استان کردستان با کسب رتبه 11 کشوری بالاترین رتبه را در میان استانهای غرب کشور، کسب کرد و استانهای همدان، لرستان، کرمانشاه و ایلام رتبه های بعدی را در این خصوص به دست آوردند.