گشت مشترک بازرسی آزمایشگاهها و جایگاههای CNG شهرستان سقز به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در راستای طرح نظارت نوروزی و کنترل مراکز عرضه سوخت خودروها، گشت های مشترکی جهت بازرسی آزمایشگاه‌های تست هیدروستاتیک مخازن CNG، مراکز معاینه فنی و جایگاههای عرضه سوخت CNG با حضور نمایندگان ادارات استاندارد، شهرداری و شرکت نفت انجام شد.
براساس این گزارش: در این گشت ها ضمن بازرسی تجهیزات موجود در این جایگاهها، مستندات لازم در خصوص تاییدیه‌های استاندارد این اماکن مورد بررسی قرار گرفته و نقص های موجود به بهره برداران اعلام شد.

گفتنی است: شهرستان سقز دارای هفت جایگاه عرضه سوخت CNG، سه آزمایشگاه تست هیدروستاتیک و سه مرکز معاینه فنی است که کلیه جایگاه‌ها دارای گواهینامه بازرسی استاندارد معتبر از شرکتهای تاییدصلاحیت شده و هر سه آزمایشگاه دارای گواهی تایید صلاحیت معتبر از اداره کل استاندارد کردستان می باشد.