گشت مشترک نظارت بر آزمایشگاه‌های حوزه مصالح ساختمانی

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: بر اساس مصوبه شورای فنی استان، گشت مشترک نظارت بر آزمایشگاه‌های حوزه مصالح ساختمانی به همراه کارشناسان مکانیک خاک، سازمان مدیریت، نظام مهندسی، راه و شهرسازی صورت گرفت.

بر اساس این گزارش در این بازرسی عملکرد آزمایشگاه‌ها ارزیابی شد و به آزمایشگاه‌هایی که منطبق با  استانداردهای لازم نبودند تذکر داده شد.

گفتنی است بیشتر آزمایشگاه‌ها خود را با الزامات مورد نظر سازمانهای نظارتی تطبیق دادند.