یک هزار وشصت و سه نازل سوخت در کردستان آزمون شد

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان از آزمون یک هزار و شصت و سه نازل سوخت در کردستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، یزدانی گفت، این اداره‌کل با هدف نظارت و کنترل هر چه بهتر عملکرد نازل‌های عرضه سوخت، از ابتدای سال جاری تا کنون 1063 آزمون از نازل‌های عرضه سوخت را در سطح استان در سال ۱۳۹۹ انجام داده است.

وی افزود: نازل‌های سوخت مایع به صورت دوره‌ای در دوره‌های مشخص در طول سال و جایگاه‌های CNG یکبار در سال با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و آزمایشگاه‌های همکار تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ایران، آزمون می‌شوند.

مدیرکل استاندارد استان کردستان با اشاره به اینکه خوشبختانه در زمان آزمون نازل‌های سوخت مایع هیچ مورد عدم انطباقی با استانداردهای مربوطه مشاهده نشده، تأکید کرد: الصاق برچسب استاندارد بر روی دستگاه‌‌های نازل سوخت الزامی است و شهروندان گرامی توجه داشته باشند در جایگاه‌‌های سوخت قبل از سوختگیری حتما به برچسب صحت عملکرد نصب شده روی نازل و تاریخ اعتبار آن دقت کرده و سپس اقدام به سوختگیری نمایند.