یک هزار و 18 نفر – ساعت دوره ی آموزشی در کردستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: به منظور ارتقاء سطح دانش مدیران کنترل کیفی، کارشناسان استاندارد و مدیران واحدهای تولیدی، اداره‌کل استاندارد استان کردستان در دو ماهه‌ی اول سال97 اقدام به برگزاری یک هزار و 18 نفر – ساعت دوره‌ی آموزشی برون سازمانی  کرده است.

گفتنی است: این دوره‌ها با همکاری شرکت‌های آموزشی تایید صلاحیت شده استاندارد،  در این اداره‌کل برگزار شده است.