۱۳۲ دستگاه نازل CNG در کردستان آزمون شد

یکی از رسالت‌های مشترک استاندارد و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حمایت و صیانت از حقوق شهروندان است و این مهم در گرو رعایت استانداردهای لازم امکان پذیر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: با توجه به اجباری بودن اخذ تاییدیه ایمنی و استاندارد جایگاه‌های CNG توسط بهره برداران از سازمان ملی استاندارد، جایگاهها باید هرسال تاییدیه ایمنی خود را تمدید کرده و بهره برداری از جایگاهها حتما باید توسط بهره برداران مجاز طرح CNG انجام گیرد و بدون تاییدیه ایمنی اجازه فعالیت به آنها داده نخواهد شد.
در سال ۹۸ با همکاری شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کردستان، ۱۳۲ دستگاه نازل CNG آزمون شد.