۲۲۲ نمونه گمرکی و نمونه واحدتولیدی در کردستان آزمون شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان گفت: از ابتدای سال 98 تاکنون اداره‌کل استاندارد کردستان با همکاری آزمایشگاه‌های همکار داخل و خارج استان و همچنین پژوهشگاه‌ سازمان ملی استاندارد ایران222 مورد نمونه گمرکی و واحدتولیدی را مورد آزمون قرار دادند.

 وی افزود: از این تعداد نمونه 170 نمونه مربوط به واحدهای تولیدی استان و 21 نمونه مربوط به  نمونه‌هایی است که به گمرک مرز باشماق آورده شده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان با اشاره به همکاری آزمایشگاه‌های همکار داخل و خارج استان و همچنین پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: اداره‌کل استاندارد استان کردستان به تنهایی نمی‌تواند تمامی نمونه‌های گمرکی و واحد‌های تولیدی را مورد آزمون قرار دهد به همین منظور به همکاری آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده‌ی سازمان ملی استاندارد ایران نیازمند است که در این راستا 89 مورد نمونه را توسط آزمایشگاه‌های همکار داخل استان، 66 مورد آزمایشگاه‌های خارج استان، 3 مورد پژوهشگاه سازمان و 64 مورد را آزمایشگاه اداره‌کل انجام شده است.

منصور لهونیان اشاره کرد:نمونه‌های آزمون شده در صنعت‌های مختلف بوده است که به ترتیب 5 مورد برق و الکترونیک، 1 مورد بسته‌بندی و سلولوزی، 3 مورد خودرو و نیرو محرکه، 57 مورد ساختمانی و معدنی، 2 مورد انگ فلزات، 20 مورد شیمیایی، 1 مورد مکانیمک و فلزشناسی، 2 مورد مهندسی پزشکی و 50 مورد شیمی بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه نان یکی از پر مصرف‌ترین مواد غذایی روزانه‌ی مردم است، آرد مصرفی برای پخت انواع نان نیز به صورت مستمر مورد آزمون قرار می‌گیرد  که از ابتدای سال 98 تاکنون 12 مورد نمونه آرد آزمایش شده است.

لهونیان به اهمیت استفاده از مصالح ساختمانی استاندار اشاره کرد و گفت: از سال 98 تاکنون نیز 33 مورد سنگدانه‌ی مورد مصرف در بتن، 14 مورد بتن آماده آزمون شده است.