۵۵۶۴ دستگاه سنجش اوزان در کردستان مورد آزمون قرار گرفت

مدیرکل استاندارد کردستان گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و 564 دستگاه سنجش اوزان سبک و سنگین در این استان مورد آزمون قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان با اشاره به اینکه استاندارد وسایل سنجش و توزین اجباری است، اظهار داشت: چهار هزار و 985 دستگاه سنجش اوزان سبک و 579 دستگاه سنجش اوزان سنگین در استان در این مدت در ارتباط با صحت عملکرد مورد آزمون قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: اطمینان از صحت عملکرد وسایل توزین مورد استفاده در تمام واحدهای صنفی، خدماتی و واحدهای تولیدی و توزیعی از موارد ضروری است.

مدیرکل استاندارد کردستان با بیان اینکه بعد از تایید عملکرد صحیح این دستگاه ها برچسب استاندارد بر روی آنها نصب می شود، افزود: آزمون سنجش دستگاه های اوزان سبک و سنگین انجام شده نسبت به برنامه تعیین شده این اداره کل اختلاف چندانی نداشتند.
لهونیان از آزمون یک هزار و 53 مورد نازل سوخت طی این مدت در استان خبر داد و یادآور شد: براساس برنامه تعیین شده باید 959 مورد آزمون از نازل های سوخت انجام می شد که بیشتر از برنامه تعیین شده در این حوزه اقدام شده است.

وی تاکید کرد: طبق برنامه تعیین شده در اداره کل استاندارد استان در این مدت، 90 نازل سی ان جی باید مورد آزمون قرار می گرفت که عملکرد اداره‌کل استاندارد استان کردستان در این مدت 228 مورد بوده است.