ارائه هشتصد و 52 نفر ساعت آموزش استاندارد به کارآموزان در کردستان

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: در شش ماهه اول سال، هشتصد و 52 نفر ساعت آموزش استاندارد و کنترل کیفیت در قالب کارآموزی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان اظهار داشت با هدف آشنایی دانشجویان، کارشناسان آزمایشگاه همکار و مدیران کنترل کیفیت با استاندارد و قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به 31 نفر دانشجو، مدیرکنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه همکار آموزش داده شد.

وی تاکید کرد: آموزش های ارائه شده توسط اداره کل و آزمایشگاه های همکار دارای تایید صلاحیت استاندارد انجام گرفته است.