استاندارد بین المللی کد های طبقه بندی ابزار های مالی(CFI) اخیرا بروزرسانی شد

افزایش پیچیدگی در تجارت ابزارهای مالی در سطح جهان منجر به احساس نیاز به مجموعه ای از کدهای بین المللی شد تا همه بتوانند به یک زبان صحبت کنند. استاندارد بین المللی که این کدها را تعریف می‌کند به کدهای CFI معروف است که به تازگی بازنگری شده است.

استانداردISO 10962  (اوراق بهادار و ابزارهای مالی مرتبط- طبقه بندی ابزارهای مالی -کد CFI) مرجع جهانی کدهایی است که برای طبقه بندی ابزارهای مالی مانند پول نقد ، مشتقات یا ارزهای خارجی استفاده می‌شود. این استاندارد نخستین بار در سال 2001 برای رفع نگرانی های جامعه مالی در مورد مشکلات کسب اطلاعات در بورس اوراق بهادار هنگام تجارت با بازارهای مختلف و عدم توانایی در گروه بندی اوراق بهادار به صورت مداوم منتشر شد. اخیراً این استاندارد برای رسیدگی به تغییرات و الزامات صنعت و به روزرسانی آن با نیازهای بازار اصلاح شده است.

استفاده از کدها و تعاریف موجود در استاندارد به معنای افزایش کارآیی ، صحت و شفافیت معاملات مالی است زیرا می توان از آنها در سطح جهانی برای پردازش مستقیم استفاده کرد. همچنین مقایسه ابزارهایی که از کشورهای مختلف می آیند، دقیق تر و معتبرتر می‌سازد.

کوربی دیر، رهبر پروژه گروهی از متخصصان که این استاندارد را تهیه کرده اند، بیان کرد که نسخه جدید اصلاح شده دارای دامنه و پوشش گسترده تری از کدهای CFI است. او اظهار داشت: چندین تغییر و پیشرفت از جمله موارد مرتبط با طبقه بندی انواع مشتقات مانند مشتقات ارزی برای ارزهای منفرد اعمال شده است.

ISO 10962  مربوط به بورس سهام، بانک ها، کارگزاران، نهادهای تنظیم کننده مقررات و هر موسسه دیگری که در اوراق بهادار دخیل است، می‌باشد.

این استاندارد توسط کمیته فنی ایزو ISO / TC 68 ، خدمات مالی، کمیته فرعی SC 8 ، داده های مرجع برای خدمات مالی که مسئولیت دبیرخانه آن به عهده SNV (سوئیس) می باشد،تدوین شده است.

 

ترجمه:  میلاد صادق نژادی - دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل

منبع: ISO news- October 2019