امضای یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز تایید صلاحیت ایران و بلغارستان

یادداشت تفاهم همکاری میان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و آژانس اجرایی خدمات تایید صلاحیت بلغارستان امضاء شد.

با حضور محمد اسلامی ، وزیر راه و شهرسازی کشورمان در نوزدهیمن اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلغارستان، تفاهمنامه‌هایی در زمینه استاندارد در بخش تایید صلاحیت، بنادر، دریایی، هوایی، جاده‌ای، پستی، اتاق‌های بازرگانی، هواشناسی، اقتصادی و سند جامع اجلاس بین هیأت ایرانی و بلغاری برای تقویت همکاری دوجانبه به  امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران، تفاهم نامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و آژانس اجرایی خدمات تایید صلاحیت بلغارستان با هدف تضمین همکاری مستمر میان دو نهاد اعتبار بخشی به منظور دستیابی به فرایندهای یکسان تایید صلاحیت و ایجاد زمینه حمایت متقابل از گسترش و افزایش فعالیتهای اعتبار بخشی در هر دو کشور امضا شد.

به موجب این تفاهم نامه، نهادها در چارچوب همکاری برای اعتبار بخشی، طبق اصول مجمع بین­ المللی نهادهای تایید صلاحیت و اتحادیه بین­ المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی در زمینه گسترش و حفظ اعتماد متقابل، دستیابی و حفظ همبستگی و هماهنگی در فعالیتهای تایید صلاحیت با توجه به دستورالعمل­های مجمع بین­ المللی نهادهای تایید صلاحیت و اتحادیه بین ­المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی ، تنظیم تبادل اطلاعات در زمینه تایید صلاحیت که در سطح ملی اعمال می شود، تعیین و ترویج رفع موانع فنی یا اجرایی تجارت در حوزه تایید صلاحیت، برگزاری همایش ها، فراهمایی ها و دوره های آموزشی در زمینه موضوعات تایید صلاحیت برای ارزیابان و کارشناسان فنی و متخصصان طرف ها برای اقدام مشترک تایید صلاحیت، مشارکت دادن کارشناسان تایید صلاحیت در دو کشور و مطالعه چارچوب قانونی اعمال تایید صلاحیت در صنایع مختلف همکاری خواهند داشت.

گفتنی است: نوزدهیمن اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلغارستان با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه، ۲۸ و ۲۹ فروردین در صوفیه، پایتخت بلغارستان برگزار شد.