با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آشنا شویم (۳۰)

وظایف و اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران در  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین و توسط رییس جمهور ابلاغ شده است.

فصل سوم این قانون به ارکان سازمان اشاره دارد که نظرتان را به بندهایی از این فصل جلب می کنیم . 

ماده۳۴ـ اعضای شورای‌ عالی استاندارد عبارتند از:

۱ـ رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌ عالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور

۲ـ رئیس سازمان به‌عنوان دبیر شورای‌عالی

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»

۶ ـ دادستان کل کشور

۷ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد

۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۰ـ رئیس اتاق تعاون ایران

۱۱ـ رئیس اتاق اصناف ایران

۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال

۱۳ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۴ـ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

۱۵ـ رئیس شورای رقابت

تبصره۱ـ نحوه تشکیل جلسات شورای‌عالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای‌عالی استاندارد می‌رسد.

تبصره۲ـ شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که وزرا و رؤسای آنها عضو شورای‌عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.

تبصره۳ـ سازمان مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورای‌عالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند .

تبصره۴ـ مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیفهای (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی می‌گردد.

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مشتمل بر شصت ماده و سی و سه تبصره است.

دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل