برگزاری آزمون مهارت اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)

به اطلاع کلیه آزمایشگاه های همکار صنایع غذایی- کشاورزی می رساند، مرکز آزمون مهارت استاندارد پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد برگزاری آزمون مهارت (PT: Proficienery Testing) تحت عنوان « صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)» را برای کلیه آزمایشگاه های فعال در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی در برنامه تابستان سالجاری خود قرار داده است. 

جهت اطلاع در خصوص زمان و نحوه برگزاری آزمون و نحوه ثبت نام، آزمایشگاه های متقاضی می توانند به سایت مرکز آزمون مهارت استاندارد (pt.standard مراجعه فرمایند. شایان ذکر است آزمایشگاه ها می توانند از طریق مراجعه به سایت مذکور ضمن کسب اطلاعات تکمیلی، نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه مرکز ( pt.standard.ac.ir/portal) اقدام نمایند. 

در صورت هرگونه سوال می توانید با شماره های 32861231-026 و 8-32806031-026 داخلی 2786 خانم مهندس هاشمی تماس حاصل فرمایید.