برگزاری دوره‌ی آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد در کردستان

الزامات استاندارد و قوانین و مقررات جدید سازمان ملی استاندارد در کردستان بازآموزی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: با توجه به اهمیت استانداردسازی در واحدهای تولیدی و آزمایشگاه‌های همکار، دوره آموزشی آشنایی با  الزامات استاندارد و قوانین و مقررات جدید سازمان برای مسئولین کنترل کیفیت و مدیران فنی آزمایشگاهها برگزار شد.

در این دوره اهمیت استانداردسازی و نکات مهم در قوانین و مقررات جدید سازمان و الزامات استاندارد ایزو 9001 و 17025 برای اموزش گیرندگان تشریح شد.