به نشان در میان کودکان استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان: در راستای آشنایی کودکان استاندارد با فعالیت های سازمان ملی استاندارد ایران، "به نشان" عروسک ترویجی استاندارد به میان دانش آموزان دبستان غیر انتفاعی آرام سنندج رفت و به  اجرای برنامه‌ی عروسکی پرداخت.

بر اساس این گزارش در این برنامه به تمامی دانش آموزان کلاه ترویجی با آرم علامت استاندارد و کتاب شعر "بابا جون و شیر استاندارد" اهدا شد.