دیدار مدیرکل استاندارد با مدیرکل اداره تعاون، رفاه و اموراجتماعی استان کردستان

حمل و نقل و ذخیره‌سازی، عناصر جدایی ناپذیر از مدیریت ایمنی مواد غذایی هستند. به تازگی یک دستورالعمل‌ جدید بین‌المللی برای کمک به تضمین ایمنی در هر نقطه از زنجیره غذایی منتشر شده‌است.

برنامه‌های پیش‌نیاز (PRPs)، یکی از الزامات کلیدی استاندارد ISO 22000 (معروف‌ترین استاندارد بین‌المللی برای امنیت زنجیره غذایی) هستند. این‌ فعالیت‌ها و شرایط اساسی برای حفظ ایمنی مواد غذایی در سازمان و کل زنجیره غذایی ضروری هستند. پرونده کاری ایزو شامل مجموعه مشخصات فنی (TS) است که به حمایت از برنامه های پیش نیاز و کمک به کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی در فرایند تولید اختصاص دارد.

آخرین نسخه در دست انتشار ISO/TS 22002-5 (برنامه های پیش نیاز برای ایمنی مواد غذایی - قسمت 5: حمل و نقل و ذخیره سازی) است که الزامات برنامه‌های پیش نیاز برای حمل و نقل و ذخیره سازی در زنجیره غذایی را مشخص می‌کند.

الی راپانژ، نماینده گروه کاری تدوین مشخصات فنی اظهار داشت: ISO/TS 22002-5 به افراد مرتبط در حمل و نقل مواد غذایی برای محافظت از غذاها، مواد اولیه، مواد خام و بسته‌بندی کمک خواهد کرد تا اطمینان یابند که این محصولات به طور ایمن به بشقاب‌های ما می‌رسند. این کار رویکرد هماهنگ تری برای امنیت غذایی در طول زنجیره غذایی فراهم خواهد کرد که کنترل و بازرسی را آسان‌تر کرده و منجر به کاهش خطرات آلودگی یا فاسد شدن می‌گردد.

ISO/TS 22002-5  یکی از مجموعه شش گانه مشخصات فنی برای برنامه‌های پیش نیاز (PRPs) در امنیت غذایی با هدف کمک به کاربران جهت برآورده کردن الزامات ایزو ۲۲۰۰۰ می‌باشد.

این مجموعه شامل موارد زیر است :

،ISO/TS 22002-1 (برنامه‌های پیش نیاز در زمینه امنیت غذایی -  قسمت ۱:  تولید غذا)

ISO/TS 22002- 2، برنامه‌های پیش نیاز در زمینه امنیت غذایی -  قسمت ۲:  تدارکات)

ISO/TS 22002- 3، برنامه‌های پیش نیاز در زمینه امنیت غذایی -  قسمت ۳:  کشاورزی)

ISO/TS 22002-4، برنامه‌های پیش نیاز در زمینه امنیت غذایی -  قسمت ۴:  تولید بسته‌بندی مواد غذایی)

ISO/TS 22002-6 ، برنامه‌های پیش نیاز در زمینه امنیت غذایی -  قسمت ۶:  تغذیه و تولید غذای حیوانات)

ISO/TS 22002-5 توسط گروه کاری WG 10 (حمل و نقل و ذخیره‌سازی) زیر نظر کمیته فنی ISO/TC 34 (محصولات غذایی) و کمیته فرعی  SC 17(سیستم‌های مدیریت امنیت غذایی) تدوین شده است. دبیرخانه این کمیته فرعی توسط استاندارد دانمارک (DS) اداره می‌شود.

 

ترجمه: آزاده علائی طالقانی- روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

منبع: اخبار ایزو -  October 2019