ساخت عروسک ترویجی و برند استاندارد در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: عروسک ترویجی و برند استاندارد با هدف معرفی اداره‌کل، وظایف آن و  آموزش  سایر دانستنیهای استاندارد به کودکان و دانش آموزان مقطع دبستان توسط این اداره‌کل ساخته شد. تیپ گویی و عروسک گردانی این عروسک را نسرین احترامی کارشناس استاندارد کردستان  به دو زبان کردی و فارسی و در قالب شعر و نمایش برای مخاطبین انجام می دهد.