شرایط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه

 به اطلاع می‌رساند شرایط احراز ورود واحد تولیدی به فرایند انتخاب واحد نمونه و شاخصهای ارزیابی سال 98-97 در سایت اداره‌کل استاندارد کردستان درج گردیده است، جهت مشاهده‌ی دستورالعمل جدید روی کلمه‌ی ویرایش جدید دستوارالعمل کلیک فرمایید.

واحدهای تولیدی متقاضی می‌توانند نسبت به تکمیل و تحویل مدارک و مستندات مربوطه با توجه به موارد فوق به اداره کل استاندارد استان کردستان، حداکثر تا تاریخ 30 خرداد ماه 98 مراجعه نمایند.