فراخوان ارایه مقالات پژوهشی دوازدهمین همایش روز جهانی اندازه شناسی

دوازدهمین همایش روز جهانی اندازه شناسی ، خرداد ماه سال 1400 باشعار "اندازه گیری برای سلامت" به صورت مجازی برگزار می شود.  

 در همین راستا از اساتید، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، پژوهشگران، کارشناسان، صاحبنظران دعوت به عمل می آید تا با ارایه مقالات پژوهشی با محوریت « اندازه گیری برای سلامت » بر غنای این همایش بیافزایند.

علاقه مندان می توانند، مطالب خود را در قالب لوح فشرده ، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه 1400 به نشانی پست الکترونیکی    a.mohammadi@isiri.gov.ir ارسال نمایند.

مطالب برگزیده در این مراسم معرفی و تقدیر خواهد شد.