هفت هزار و 569 نفر ساعت آموزش استاندارد در کردستان ارائه شد

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان از ارائه هفت هزار و 569 نفر ساعت آموزش های مهارتی مرتبط با استاندارد در قالب برگزاري 31 دوره آموزشي در هفت ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی هر دستگاه اجرایی برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقا سطح می باشد این اداره کل نیز در هفت ماهه‌ی اول سال 97، در قالب برگزاري 31 دوره، کارگاه های آموزشی را برگزار کرده است.

وی اظهار داشت: برگزاری این دوره ها با همکاری شرکت های آموزشی تایید صلاحیت شده ی استاندارد و دارای پروانه معتبر می باشد که از تعداد 31 دوره، 11 مورد را اداره کل و 20 مورد را شرکت های آموزشی برگزار کرده است. مخاطبين اين دوره هاي آموزشي مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي، كارشناس آزمايشگاه هاي همكار، كارشناسان استاندارد و كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان بوده اند.