کتاب" بابا جون و شیر استاندارد"  در کردستان چاپ شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در راستای حمایت از کالای ایرانی و استاندارد و همچنین با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد و اینکه تهیه و چاپ کتاب یکی از راههای تأثیر گذار در تحقق حمایت از کالای ایرانی و استاندارد در میان کودکان است ، این اداره کل اقدام به چاپ کتاب قصه کودکان با عنوان " بابا جون و شیر استانداردکرد.

بر اساس این گزارش  در این کتاب اهمیت توجه به علامت  استاندارد و  کد ده رقمی  مندرج  در زیر علامت، نحوه‌ی  اطمینان از اعتبار از  پروانه  با  استفاده از سامانه پیامکی 10001517 در هنگام خرید و اهمیت خرید کالای ایرانی  بیان و به تصویر کشیده شده است .

گفتنی است نویسنده ی کتاب مذکور نسرین احترامی، کارشناس اداره کل می باشد که مطالب را با زبان شعر کودکانه و در هشت  صفحه مصور رنگی برای گروه سنی  (ب) سروده است.