کووید-۱۹: توجه به چالش های محیط کار به مناسبت روز جهانی امنیت و سلامت در محیط کار

حفظ امنیت و سلامت در محیط کار در هر زمان مهم است، اما در زمانی مثل وضعیت حاضر، مهمتر هم می باشد. امسال روز جهانی امنیت و سلامت در محیط کار به بیماری همه گیر کووید-19 پرداخته و در پس تلاش برای راهنمایی به منظور کمک در این امر، ایزو قرار گرفته است.
 
دنیای کار وارونه شده و مهمترین چالش های آن حفظ شغل و مدیریت ایمنی و امنیت در محل کار است. این امر هم در مورد افرادی که می توانند کار کنند و هم برای آنها که باید برای بازگشت مشروط آماده شوند، صدق می کند.
موضوع امسال روز جهانی ایمنی و بهداشت در محل کار "متوقف کردن همه گیری: ایمنی و بهداشت در محیط کار می تواند جان انسان ها را نجات دهد" است. این موضوع بسیاری از چالش های بی سابقه ای که سازمان ها در این زمان با آن رو به رو هستند را به رسمیت شناخته و آگاهی نسبت به اهمیت خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای موثر را افزایش می دهد.
ایزو 45001 با عنوان سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای- الزامات به همراه دستورالعمل استفاده اولین و تنها استاندارد بین المللی برای مدیریت و بهداشت ایمنی است که حاوی اقدام بهینه مورد توافق در سراسر جهان می باشد. این استاندارد دستورالعمل کاربردی و چارچوبی را برای کاهش ریسک های مرتبط با کار، حمایت از سلامتی و افزایش ایمنی در محل کار را ارائه می کند.
سلامتی در محیط کار، صرفاً محدود به ایمنی و رفاه جسمانی نیست. استرس ها و ترس های ناشی از این دوره، همه ما را تحت تاثیر قرارداده است. کارگران در همه جا می توانند تحت تاثیر عدم اطمینان عمومی قرار بگیرند و البته محیط کارشان می تواند نقش مهمی در کاهش این موضوع داشته باشد.

با درک این حقیقت، تدوین استاندارد مکملی که به سلامت روانشناختی می پردازد در دست اقدام است. استاندارد آتی ISO 45003 با عنوان مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای- سلامت روانشناختی و ایمنی در محل کار- دستورالعمل ها راهنمایی های لازم در مورد الزامات ISO 45001 را با توجه به مدیریت خطرات ایمنی و سلامت روانی در قالب سیستم مدیریت OH&S ارائه خواهد کرد.
این استاندارد حوزه های بسیاری را مورد توجه قرار می دهد که می توانند بهداشت روانی یک کارگر، شامل ارتباط ناکارآمد، فشار بیش از حد، ضعف رهبری و فرهنگ سازمانی را تحت تاثیر قرار دهند. انتظار می رود این استاندارد در سال 2021 منتشر شود.
تدوین این استاندارد در کمیته فنی ISO/TC 283 با عنوان سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای انجام می شود که مسئولیت دبیرخانه آن بر عهده سازمان استاندارد انگلیس (BSI) است. برای تهیه استاندارد ISO 45001 به پرتال ایزو در نشانی www.iso.org مراجعه کنید.


منبع: سایت ایزو
مترجم: پریسا فقیهی (دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل)