گشت مشترک از واحدهای تولیدی بتن آماده قروه

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در گشت مشترک استاندارد، اداره صمت و شهرداری از واحدهای تولیدی آرتین بتن، باران بتن، پیراسته بتن و مارلیک بتن بازدید شد.

گفتنی است ضمن انجام تست مقاومت فشاری بتن بر روی قطعات بتنی مکعبی شکل در کلیه‌ی واحدها به واحدهایی که استانداردهای مربوطه را رعایت نکرده بودند تذکرات لازم داده شد.