گشت مشترک بازرسی از مراکز عرضه مواد خوراکی سقز

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد کردستان: گشت مشترک بازرسی از مراکز عرضه‌ی خوراکی سقز با حضور نمایندگان اداره صمت و مرکز بهداشت در راستای بررسی وجود قرص های روانگردان در مواد خوراکی انجام شد.

بر اساس این گزارش بیشتر بازرسی‌های به عمل آمده از مناطقی بود  که توسط مردم گزارش داده شده بود.

 

خوشبختانه در این بازرسی‌ها مورد مشکوکی مشاهده نشد.