گشت مشترک بازرسی تاسیسات سیلندر پرکنی دیواندره

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: با حضور نمایندگان استاندارد، شرکت نفت و صنعت معدن تجارت دیواندره گشت مشترکی جهت بازرسی از واحد های شارژ سیلندر گاز انجام شد.

سیروس کاکی مسئول نمایندگی استاندارد در شهرستان دیواندره گفت: در این گشت ضمن کنترل مسائل ایمنی و رعایت استانداردها به  یکی از واحدهای خدماتی اخطار داده شد در صورتی که نواقص موجود را مطابق با مقررات استاندارد ملی شماره ۸۴۱ از جمله بازوی پنوماتیکی تست نشتی کپسول را ظرف مهلت دو هفته رفع ننمایند مطابق نامه سازمان ملی استاندارد برخورد خواهد شد.

گفتنی است شهرستان دیواندره دارای دو مرکز سیلندر پرکنی در شهر زرینه و کانی نیمه روژه می باشد که یکی از مراکز با توجه به رعایت الزامات استاندارد موفق به اخذ پروانه ایمنی و استاندارد شده است.