گشت مشترک بازرسی در سقز

گشت مشترک بازرسی از مراکز عرضه و انبارهای روغن موتور، فیلتر هوا و سایر لوازم خودرو در سقز انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در راستای کنترل سطح عرضه و برخورد با عرضه کنندگان اجناس غیراستاندارد گشت مشترکی با حضور نمایندگان استاندارد، صنعت معدن تجارت، تعزیرات و اتاق اصناف در شهرستان سقز برگزار شد.

در این بازرسی ضمن توقیف تعدادی فیلتر هوای غیراستاندارد، به جمع آوری مقادیر قابل توجهی روغن موتور، فیلتر روغن و هوا با مهلت یک هفته‌ای اخطار داده شد.

گفتنی است در چند ماه اخیر با توجه به افزایش قیمت محصولات مورد استفاده در خودروها، تولید محصولات جعلی و فاقد کیفیت و مجوزهای قانونی لازم در بازار افزایش یافته است.