۶۰۹۰ دستگاه اوزان سبک در کردستان آزمون شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: اطمینان از صحت عملکرد وسایل توزین مورد استفاده در تمام واحدهای صنفی، خدماتی و واحدهای تولیدی و توزیعی از موارد ضروری است.
بر اساس این گزارش: در سال ۹۸ پیرو بازرسی دوره‌ای کارشناسان استاندارد کردستان با همکاری آزمایشگاه تایید صلاحیت شده‌ی سازمان ملی استاندارد ایران،  تعداد ۶۰۹۰ اوزان سبک مورد کنترل و آزمون قرار گرفت.