11663 نفر ساعت آموزش استاندارد در کردستان ارائه شد

مدیرکل استاندارد کردستان از ارائه 11 هزار و 663 نفر ساعت آموزش استاندارد در 9 ماهه‌ی اول سال 97 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در مراکز آموزشی و اداره‌کل استاندارد را 35 دوره خواند و افزود: در این مدت سه هزار و 686 نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت و 486 نفر ساعت آموزش کارشناسان استاندارد داشتیم.

وی اضافه کرد: میزان آموزش به کارکنان در این مدت 2 هزار و 132 نفر ساعت و سایر آموزش ها (برون سازمانی) هم 5 هزار و 359 نفر ساعت بوده است.

مدیرکل استاندارد استان کردستان افزود: سخنرانی در 21 مدرسه، برگزاری نشست تخصصی با انجمن ها، اصناف و تشکل ها، دوره آموزشی استاندارد و مهارت زندگی ویژه بانوان و چاپ خلاصه استانداردهای پرکاربرد در مجلات از دیگر اقدامات انجام شده در راستای ترویج استاندارد است.

لهونیان دیگر برنامه های ترویجی این اداره کل را بازدید دانش آموزان و برگزاری مسابقه با موضوع استاندارد اعلام کرد و یادآور شد: در مجموع 156 ساعت برنامه ترویجی استاندارد در 9 ماه منتهی به آذر امسال اجرا شده است.
وی به وضعیت مدیران کنترل کیفیت استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 285 مدیر کنترل کیفیت دراستان دارای پروانه فعالیت هستند.

مدیرکل استاندارد استان کردستان تاکید کرد: برای 77 مدیر کنترل کیفیت هم پروانه صادر و پروانه 37 مدیر هم تمدید شده و پروانه فعالیت 53 مدیر کنترل کیفیت هم به دلیل استعفا و یا عزل آنها لغو شده است.
در حال حاضر 260 واحد تولیدی در سطح استان کردستان تحت پوشش استاندارد است و حدود 470 فراورده هم زیر نظر استاندارد در استان تولید می شود.