285 نمونه از واحد‌های تولیدی استان کردستان آزمون شد

ژیلا یزدانی مدیرکل استاندارد استان کردستان گفت: در سه ماهه‌ی اول امسال، 285 نمونه از واحدهاي توليدي، شاهد، درخواستي ،تمليکي در کردستان آزمون شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، یزدانی گفت: در سه ماهه نخست امسال تعداد ۲۱۴ بازرسی فنی و ۲۸۵ مورد نمونه برداری از واحد‌های تولیدی، خدماتي و آزمايشگاهي و آسانسور استان توسط کارشناسان اداره کل و بازرسان شرکت‌های تائید صلاحیت شده بخش خصوصی انجام شده است.

اوافزود: هدف از نمونه برداری و آزمون کالا‌های تولیدی را انطباق آن‌ها با شرایط و مقررات استاندارد‌های ملی دانست و گفت: در صورت عدم انطباق محصولات تولید شده با استاندارد‌های ملی با واحد‌های متخلف مطابق با قانون برخورد می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان کردستان بیان کرد: در بازرسی از واحد‌های تولیدی بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی انجام می‌شود که در نتیجه آن، پروانه استاندارد واحدها، صدور، تمدید و یا در صورت عدم رعایت شرایط استاندارد، تعلیق و ابطال می‌شود.

یزدانی در پایان یادآور شد: اداره کل استاندارد کردستان نظارت دقیقی بر عملکرد شرکت‌های بازرسی و نمونه برداری بخش خصوصی دارد.