286 دستگاه اوزان سبک در دیواندره آزمون شد به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، فیروزه راه هدایت رییس اداره اوزان و مقیاسات استاندارد کردستان گفت: در راستای کنترل سالانه اوزان سبک در سطح بازار استان، این اداره‌کل با همکاری آزمایشگاه تاییدصلاحیت شده استاندارد کردستان، فرمانداری و اصناف شهرستان دیوانداره، 286 دستگاه  اوزان سبک را مورد آزمون و کنترل قرار دادند.